Vi bygger dina drömmar!

SIP-hus

Nu lanserar Lactor ett mycket prisvärt, nyckelfärdigt hus med många användningsområden. Letar ni efter ett mindre hus för säsongs- eller åretruntboende, för egen användning eller för uthyrning kan vi nu presentera ett mycket attraktivt alternativ. Huset säljs i ett grundutförande i planlösningen och två möjliga takutföranden – ett klassiskt sadeltak och ett lite modernare pulpettak. Då huset inte har några fönster i gavlarna i grundutförande lämpar det sig även som radhus, husen placeras då gavel i gavel med godkänd brandvägg emellan.

Möjlighet att vara flexibel i placering av innerväggar, dörrar och fönster finns så att huset kan anpassas efter just era behov. Fasaden är i grundutförandet försedd med en vit yta med putsad struktur som kan ändras till i stort sett vilket fasadmaterial som helst så att huset får det utseende som önskas. Även invändigt finns stora möjligheter att variera grundutförande i ytmaterial och snickerier. Priset är mycket konkurrenskraftigt: i grundutförandet kan vi erbjuda ett nyckelfärdigt hus där allt nödvändigt ingår för endast 1 100 000kr inklusive moms. Detta ger det mycket låga kvadratmeterpriset 12 700kr.

Minimera kostnader och bekymmer – hela husets livslängd

Vår idé när vi tagit fram huset har varit att minimera kostnaderna och bekymren för kunden. Detta gäller inte bara i byggskedet utan även under husets hela livslängd. Huset är mycket energieffektivt tack vare goda isolervärden i väggar, tak och golv. Skall huset värmas upp under den kalla delen av året kan det förses med en frånluftsvärmeväxlare vilket ger en mycket låg energiåtgång. Husets stomme är helt fri från material som kan mögla, angripas av skadedjur eller ruttna vilket ger en mycket hög säkerhet mot alla sorters fuktskador och angrepp av råttor, möss eller insekter. Fönster, fasad och tak är utförda i helt underhållsfria material.

Husets stomme monteras på några dagar och tack vare de fuktsäkra materialen kan monteringen göras i de flesta väder. Resterande arbeten kan sedan ske helt under tak i ett vädertätt hus vilket eliminerar risken för förseningar och materialskador på grund av dåligt väder. Den effektiva monteringsprocessen gör att huset kan stå klart endast några veckor efter att markarbeten och dränering avslutats. Detta gör huset attraktivt för projekt med snäva tidsmarginaler där förseningar måste undvikas till varje pris.

Huset är uppbyggt av element utförda i så kallad SIP-teknik (Structural Insulating Panels) som levereras av NovaSip, ett företag med lång erfarenhet av denna typ av byggsystem. SIP-teknik är än så länge relativt ovanlig på den skandinaviska marknaden men har funnits länge i Nordamerika där en betydande del av nyproduktionen av småhus sker i denna teknik. De främsta fördelarna som SIP-systemet ger jämfört med andra byggsystem är:

SIP-elementen är uppbyggda med en sandwich- konstruktion där en isolerande kärna är laminerad med hårda skivor på utsidorna. I de element som används i väggarna i vårt hus är kärnan av cellplast. Yttersidan är försedd med en skiva med putsstruktur och insidan är av Allboard som är fukt- och brandsäker och dessutom är skruvbar vilket gör det lätt att montera inredning och möbler i huset.

För mer information, tveka inte att kontakta oss – vi är redo att snabbt leverera ett problemfritt hus till ett mycket bra pris!