Vi bygger dina drömmar!

Ombyggnad som gör skillnad

Allt fler ser charmen med gamla hus men gamla hus behöver också många gånger en ombyggnad, en ombyggnad som görs på ett varsamt sätt utan att husets karaktär försvinner. Gamla byggnader bär på en historia och det är just detta som gör de så unika. Det vill man inte rubba på och därför är det viktigt att historian får leva vidare. Vi på Lactor inser och vårdar om vikten av att föra karaktären av ett hus vidare till vår tid.

Vi på Lactor är mest verksamma på Öland samt i trakterna runt Kalmar. Båda dessa områden med många gamla hus som människor vill bevara. Många av våra arbeten har därför också varit just renovering av äldre hus eller hus med en speciell karaktär som kräver ett särskilt engagemang för att bevara en känsla eller få det lilla extra som gör ett hus unikt. Vi har med åren samlat på oss stor kunskap både när det gäller gamla tekniker och traditioner samt nya och förbättrade metoder.
Även om ombyggnationer av äldre hus har varit det som de flesta av våra kunder har efterfrågat arbetar vi även med ombyggnationer av nyare hus. Inga uppdrag är för stora eller för små för oss.

Vi kännetecknas av kompetens, professionalism och kvalitet i alla led. Från planeringsstadiet till färdig produkt. När du anlitar oss kan du vara trygg i att vi kommer att utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt – alltid utifrån dina visioner, mål och behov.

Välkommen till oss på Lactor – ditt självklara val när det gäller ombyggnad!